Smart Textiles

Tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla. Kläder som mäter EKG eller blir svala i extrem hetta. Framtidens textilier förbättrar både människors vardag och ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Textilindustrin är på väg från tygleverantör till att vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen.
LÄS MER OM SMART TEXTILES »

Design Lab

Smart Textiles Design Lab vänder upp och ner på textila traditioner och koncept genom experimentell forskning med nya uttrycksfulla material och konstruktionstekniker.
LÄS MER OM SMART TEXTILES DESIGN LAB »

Technology Lab

Elektriskt ledande fibrer, interaktiva textilier, medicinsk textilintegrerad elektronik, textil akustik, fasomvandlingsfibrer, textil fotonik – smaka på orden, det är några av de områden som det forskas på i Technology Lab.
LÄS MER OM SMART TEXTILES TECHNOLOGY LAB »

Business Innovation

Inom Business Innovation stimulerar vi företag till innovation och utveckling. Vi är en naturlig samarbetspartner för näringslivet i det strategiska arbetet att utveckla morgondagens textila produkter och textila material. Som företagare kan du bli en del av detta.

LÄS MER OM SMART TEXTILES BUSINESS INNOVATION »

Prototype factory

Fullskalelaboratorier med spetskompetens, kreativitet och nätverk i en öppen innovativ miljö. Prototype Factory är ett självklart centrum för realisering av idéer och utveckling genom prototypframställning.

LÄS MER OM SMART TEXTILES PROTOTYPE FACTORY »